Desiderata

Go placidly amid the noise and haste,
and remember what peace there may be in silence.
As far as possible without surrender
be on good terms with all persons.
Speak your truth quietly and clearly;
and listen to others,
even the dull and the ignorant;
they too have their story.
Avoid loud and aggressive persons,
they are vexations to the spirit.

If you compare yourself with others,
you may become vain or bitter;
for always there will be greater and lesser persons than yourself.

Enjoy your achievements as well as your plans.
Keep interested in your own career, however humble;
it is a real possession in the changing fortunes of time.
Exercise caution in your business affairs;
for the world is full of trickery.
But let this not blind you to what virtue there is;
many persons strive for high ideals;
and everywhere life is full of heroism.

Be yourself.
Especially, do not feign affection.
Neither be cynical about love;
for in the face of all aridity and disenchantment
it is as perennial as the grass.

Take kindly the counsel of the years,
gracefully surrendering the things of youth.
Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune.
But do not distress yourself with dark imaginings.
Many fears are born of fatigue and loneliness.

Beyond a wholesome discipline,
be gentle with yourself.
You are a child of the universe,
no less than the trees and the stars;
you have a right to be here.
And whether or not it is clear to you,
no doubt the universe is unfolding as it should.

Therefore be at peace with God,
whatever you conceive Him to be,
and whatever your labors and aspirations,
in the noisy confusion of life keep peace with your soul.

With all its sham, drudgery, and broken dreams,
it is still a beautiful world.
Be cheerful.
Strive to be happy.

Max Ehrmann 1927, Wiki

 

Desiderata

Wees kalm temidden van het lawaai en de haast
en bedenk hoeveel vrede er in de stilte kan zijn.
Sta op goede voet met alle mensen,
zonder jezelf geweld aan te doen.
Zeg jouw waarheid, rustig en duidelijk;
en luister naar anderen,
zelfs naar dommen en onwetenden,
ook zij hebben hun verhaal.
Mijd luidruchtige en agressieve mensen,
zij belasten de geest.

Wanneer je je met anderen vergelijkt
kun je ijdel of verbitterd worden,
want altijd zullen er mensen zijn, groter of minder dan jijzelf.

Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen,
heb aandacht voor je eigen werk, hoe bescheiden ook
het is een echt bezit in de wisselvalligheden van de tijd.
Wees voorzichtig bij het zaken doen,
want de wereld is vol bedrog.
Maar laat dit je niet blind maken voor de deugd die er is,
vele mensen streven hoge idealen na
en overal is het leven vol heldendom.

Wees jezelf,
veins vooral geen genegenheid,
maar wees evenmin cynies over de liefde,
want bij alle dorheid en alle desillusies is zij overblijvend als het gras.

Aanvaard blijmoedig de wijsheid der jaren,
doe in stijl afstand van de dingen van de jeugd.
Onderhoud je geestkracht om je te beschermen bij onverwachte tegenslagen.
Maar plaag jezelf niet met doemdenken.
Vele angsten komen voort uit vermoeidheid of eenzaamheid.

Houd je aan een goede discipline,
maar daarenboven, wees aardig voor jezelf.
Je bent een kind van het universum,
niet minder dan de bomen en de sterren,
je hebt het recht om hier te zijn.
En of je het wel of niet begrijpt,
de wereld ontvouwt zich zoals het hoort.

Heb daarom vrede met God,
wat voor opvatting je ook over hem hebt
en wat je werk of je aspiraties ook mogen zijn,
hou vrede met je ziel
in de lawaaierige verwarring van het leven.

Met al zijn klatergoud, gezwoeg en vervlogen dromen
is het nog steeds een prachtige wereld.
Wees voorzichtig.
Streef naar geluk.

Max Ehrmann, 1927

Vertaling Philip van Rijthoven op basis van de vertaling van Arend Landman en een anonieme vertaling.
Desiderata betekent letterlijk: Dat (meervoud) waarnaar verlangd wordt. Wat te wensen is.          
Ja, ... verlangen naar heel zijn ... begeren wat je niet hebt Socrates

Vergelijk trouwens 😉 : Kleine jongen     Reageren