Het discrimineren van allochtonen,
ik heb er nog eens over nagedacht
en ik heb wat gegoocheld.

Allochtoon :
ἀλλος=ander; χθων=aarde, grond, land, bodem = "Boden" in het duits.

Discrimineren :
in dit geval : slechter behandelen op grond van huidskleur, afkomst, bloed = "Blut" in het duits.

Blut und Boden was een van de leuzen in het Duitsland van Hitler, dat zegt genoeg.

Maar "allochtoon" betekent dus precies hetzelfde als "buitenlander".
In de jaren 70 van de vorige eeuw werd de term allochtoon door de regering ingevoerd als eufemisme, om te suggereren dat buitenlanders in het vervolg beter behandeld zouden worden; om wantoestanden te maskeren dus.
De buitenlanders worden echter nog steeds slecht behandeld ook al hebben ze nu een etiket met status, een duur woord uit het Grieks.
Met geen van beide termen is echter iets mis, ze betekenen hetzelfde.

Maar kom op zeg, hier geboren kinderen zijn dus geen buitenlanders en geen allochtonen, ook niet als een van de ouders in het buitenland geboren is. Hier geboren “kinderen van allochtonen” zijn Nederlandse kinderen en zo moeten ze behandeld worden.  

Op scholen moet er gedifferentieerd worden, naar leeftijd, naar aanleg, naar leersnelheid, naar basisvaardigheden. Als het zo is dat kinderen van allochtonen als groep afwijken van andere kinderen, dan moeten ze anders behandeld worden, net als andere kinderen die afwijken. En net als andere afwijkende groepen mogen ze niet gestigmatiseerd worden en niet achtergesteld.
Ik ben er van overtuigd dat het veranderen van etiketten - de term allochtoon weer afschaffen - niet veel zal bijdragen aan de verbetering van de situatie. Als je zegt "hij is overleden" in plaats van "hij is dood", of je zegt zelfs "hij is van ons heengegaan" : het verandert niks aan de harde waarheid.
Om iets te veranderen zal er geknokt moeten worden.

Een slecht imago, daar is moeilijk tegen te vechten. Het enige wat je kunt doen is laten zien dat het beeld niet klopt.

Mensen onrecht aandoen vanwege land van herkomst (Boden) of huidskleur (Blut) is niet van vandaag of gisteren.
Maar vanaf vandaag moeten mensen als mensen behandeld worden.
Punt.

Het nieuwste eufemisme: iemand met een .... achtergrond.
Telkens nieuwe eufemismes: het gaat blijkbaar om heel slechte mensen waar "we" onze woorden niet aan vuil willen maken.